วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ShortCut ใน Windows 7

Windows ShortCut คืออะไร
ไอคอนหรือรูปภาพ ของลิงค์ของไฟล์หรือโปรแกรมที่สร้างขึ้น สามารถนำมาแสดงบนหน้าจอ Desktop ได้ และสามารถลบทิ้งได้ถ้าไม่จำเป็น นอกจากนี้ ShortCut ของไฟล์หรือโปรแกรมแล้ว บนหน้าจอ Desktop ยังสามารถนำไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมมาวางไว้ได้เช่นกัน แต่ถ้าลบออกไป จะทำให้ข้อมูลหรือโปรแกรมหายไปทันที
วิธีสร้าง ShortCut บนหน้าจอ Desktop
1.คลิกเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรม
2.คลิกขวาที่ไฟล์
3.คลิกเลือก Send to
4.คลิกเลือก Desktop (crearte shortcut)
5.สังเกตว่าจะมีไอคอนของไฟล์นั้นๆ แสดงให้เห็นบนหน้าจอ Desktop

การลบไฟล์ ShortCut บนหน้าจอ Desktop
1.คลิกเลือก ShortCut ที่ต้องการ
2.กดปุ่ม Delete

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น