วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิธีลดความร้อนภายในคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

ความร้อนทำให้คอมพิวเตอร์อายุสั้น คอมพิวเตอร์ของคุณมีอาการ restart เครื่องเองอัตโนมัติหรือไม่ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์อาจ restart เครื่องเอง นั่นมาจากคอมพิวเตอร์ที่สูงเกินไป (อีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากไวรัส)?ซึ่งโดยปกติแล้ว ใน BIOS จะมีการกำหนดระดับความร้อนไว้ว่า ถ้าสูงเกินกำหนด อาจสั่งให้ Restart เครื่องใหม่ได้ด้วย? ดังนั้น เรามาลองศึกษาวิธีแก้ไขลดความร้อนของคอมพิวเตอร์กันดีกว่า..
วิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกินปกติ

-สถานที่ติดตั้ง
ติดตั้งและใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ไม่ร้อนเกินไป ถ้าให้ดี ควรใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือที่ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก


-ตำแหน่งที่เหมาะสม
ไม่ติดตั้งเครื่องคอมฯ ใกล้ชิดหรือติดผนังหรือที่ระบายอากาศไม่ดี


-การดูแลรักษา
เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ไประยะหนึ่ง โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ Desktop?ฝุ่นที่เป็นต้วการทำให้คอมพิวเตอร์ร้อนผิดปกติ จะเข้าติดภายในตัวเครื่องคอมฯ ทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น และเป็นที่มาของปัญหาความร้อน? การแก้ไขปัญหา ควรทำความสะอาดโดยกาใช้เครื่องเป่าเพื่อปัดฝุ่นออก


-ตัวเครื่องคอมฯ
การติดตั้งพัดลมภายในตัวเครื่องคอมฯ หรือ Case ก็เป็นอีกวิธีที่ระบายความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์ได้อีกทางหนึ่ง